Padangų garantija nuo pažeidimo

REGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ ČIA: 

NEMOKAMA PADANGŲ GARANTIJA NUO PAŽEIDIMO. NUOSTATOS IR SĄLYGOS

I. Bendrosios salygos

1.1. Nemokama padangų garantija nuo pažeidimo suteikiama YOKOHAMA, GENERAL TIRE, NORDEXX, CONSTANCY, HAIDA, GRIPMAX padangoms bei kitoms padangoms, prekybos vietoje pažymetomis specialiu NEMOKAMOS GARANTIJOS akcijos karuliu.

1.2. Nemokama garantija nuo pažeidimo taikoma VIENAI iš KETURIŲ įsigytų YOKOHAMA, GENERAL TIRE, NORDEXX, CONSTANCY, HAIDA, GRIPMAX ar kitų padangų, prekybos vietoje pažymetu specialiu NEMOKAMOS GARANTIJOS akcijos karuliu.

1.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu SUREMONTAVUS AR PAKEITUS VIENĄ PADANGĄ, GARANTIJA LAIKOMA ĮVYKDYTA ir kitos padangos nemokamai neremontuojamos ir nekeičiamos.

II. Padangų garantijos nuo pažeidimo taikymo sąlygos:

2.1. Garantija galioja internetinėje parduotuvėje www.melga.lt ar MELGOS padangų centruose įsigytas keturias YOKOHAMA, GENERAL TIRE, NORDEXX, CONSTANCY, HAIDA arba GRIPMAX padangas sumontavus MELGOS autoservise ir per 21 dieną nuo padangų įsigijimo dienos užpildžius registracijos formą.
Neužpildžius registracijos formos garantija negalioja.

2.2. Garantija galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo padangų įsigijimo dienos.

2.3. Garantija taikoma pradūrus padangą ar pažeidus ja dėl smūgio važiuojant įprastomis vairavimo sąlygomis.

2.4. Garantijos taikymui būtina pateikti pirkimo dokumentą (kvitą ar PVM saskaitą-fakturą).

III. Padangų išplėstinė garantija netaikoma:

3.1. Kai padangos pažeidžiamos tyčia ar dėl neveikimo, vandalizmo, vagystės, gaisro atveju;

3.2. Lenktynėms naudotoms padangoms;

3.3. Run on Flat tipo padangoms;

3.4. Padangoms, montuotoms ne MELGOS padangų centruose – autoservisuose;

3.5. Padangoms, naudojamoms nesilaikant gamintojo nurodyto slėgio rekomendacijų;

3.6. Esant netvarkingai važiuoklei.

IV. Padangų garantijos nuo pažeidimo taikymo tvarka:

4.1. Pradūrus padangą ar pažeidus ja dėl smugio važiuojant normaliomis, įprastomis vairavimo keliu sąlygomis, reikia kreiptis į MELGOS padangų centrą – autoservisą, kuriame buvo įsigytos padangos. Pateikti padangų pirkimą patvirtinantį dokumentą. Melgos darbuotojams apžiurėjus padangą ir nustačius garantijos atitikimo sąlygas, padanga bus nemokamai suremontuojama, kad atitiktų gamintojo nustatytas specifikacijas.

4.2. Jeigu padangos negalima suremontuoti, ji keiciama į analogiška padanga. Neremontuotina padanga į pinigus nekeičiama.

4.3. Padangos montavimo, balansavimo kaina ir/ar kitas papildomas išlaidas, atsiradusias, kai pigesnis padangos modelis keiciamas į brangesni, padengia klientas.  

V. Kitos sąlygos

5.1. Padangų garantija nuo pažeidimo neapriboja klientų teisių pagal taikomą įprastinę garantiją, suteiktą padangų gamintojo gamykliniam defektui.

5.2. Dalyvaudami nemokamos garantijos akcijoje ir registracijos metu pateikdami asmens duomenis, Jus laisva valia išreiškiate savo sutikima, kad duomenų valdytojas UAB “MELGA”, imones kodas 123021015, registracijos adresas Savanoriu pr.151A, Vilnius, tvarkys Jūsų asmens duomenis padangų garantijos akcijos įgyvendinimo tikslu.