• Pradinis
  • Akcijos
  • ATGAUK 100% SUMOS UŽ ĮSIGYTĄ GENERAL TIRE PADANGŲ KOMPLEKTĄ

ATGAUK 100% SUMOS UŽ ĮSIGYTĄ GENERAL TIRE PADANGŲ KOMPLEKTĄ

ATGAUK 100% SUMOS UŽ ĮSIGYTĄ GENERAL TIRE PADANGŲ KOMPLEKTĄ

4-os SAVAITĖS LAIMĖTOJA - RENATA S.
 GRĄŽINAMA SUMA - 292 € 

3-ios savaitės laimėtojas - Aurimas J. (grąžinama suma 228 €)
2-os savaitės laimėtojas - Saulius K.  (grąžinama suma - 252 €)
1-os savaitės laimėtojas - Juozas L. (grąžinama suma - 316 €)


ĮSIGYKITE
  GENERAL TIRE  
PADANGŲ KOMPLEKTĄ 
MELGA AUTOSERVISUOSE ARBA INTERNETU:


REGISTRUOKITE PIRKINĮ IR 
ATGAUKITE 100% SUMOS!

Iki pat lapkričio 15 d. kiekvieną savaitę vienam iš jūsų grąžinsime VISĄ SUMĄ
už įsigytą GENERAL TIRE padangų komplektą. GENERAL TIRE  - RIMTAS PASIRINKIMAS 
NENUSPĖJAMIEMS ŽIEMOS ORAMS

Specialus GENERAL TIRE padangų protektoriaus raštas, gamyboje naudojamos technologijos
užtikrina optimalų sukibimą ir puikų automobilio valdymą
tiek sausame, tiek šlapiame, snieguotame ar ledu padengtame kelyje,
tolygų protektoriaus dėvėjimąsi ir padangų ilgaamžiškumą.


________

PADANGOS GAMINAMOS 
 CONTINENTAL  GAMYKLOSE, EUROPOJE

Daugiau nei 100 metų patirtis padangų gamyboje ir
glaudūs ryšiai su Vokietijos koncernu "Continental AG" leidžia pasitikėti
GENERAL TIRE padangų kokybe.
GENERAL TIRE. CONTINENTAL PREKĖS ŽENKLAS.

________

 PAPILDOMA 12 MĖN. GARANTIJA 
 NUO PAŽEIDIMŲ 

Pradūrus ar pažeidus GENERAL TIRE padangą - nemokamai suremontuosime arba pakeisime nauja.
Daugiau informacijos >


________

OFICIALUS
"NASCAR WHELEN EURO SERIES" 
PARTNERIS IR PADANGŲ TIEKĖJAS

Nuo 2019 metų GENERAL TIRE padangų gamintojas yra oficialus Europos lenktynių serijos
„NASCAR Whelen Euro Series“ partneris ir padangų tiekėjas.
Visoms lenktynėse dalyvaujančioms komandoms GENERAL TIRE tiekia „NMWES GT“ modelio „slick“ tipo ir lietaus sportines padangas.

________

MELGA - VIENINTELIS OFICIALUS 
GENERAL TIRE 
PADANGŲ PLATINTOJAS LIETUVOJE

ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Bendros Žaidimo taisyklės ir sąlygos

1.1. Žaidimo organizatorius - UAB „MELGA“, įmonės kodas 123021015, Savanorių pr. 151A, Vilnius (toliau – MELGA).
1.2. Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, perkantys GENERAL TIRE prekės ženklo padangas MELGA autoservisuose arba internetinėje parduotuvėje www.mega.lt
1.3. Žaidime nedalyvauja MELGA darbuotojai bei jų šeimos nariai.
1.4. 2020-09-28 – 2020-11-15 laikotarpiu MELGA klientas, įsigijęs GENERAL TIRE prekės ženklo padangų komplektą (4 vnt. padangų), gali dalyvauti Žaidime ir ATGAUTI VISĄ UŽ PADANGŲ KOMPLEKTĄ SUMOKĖTĄ SUMĄ.
1.5. Norėdamas dalyvauti Žaidime, klientas turi užregistruoti savo pirkinį užpildydamas specialią Žaidimo formą www.melga.lt svetainėje.
1.6. Žaidimo laikotarpiu atsitiktinumo principu bus renkamas kiekvienos savaitės laimėtojas iš tą savaitę užsiregistravusių Žaidimo Dalyvių.
1.7. Kiekvienam Žaidimo laimėtojui bus sugrąžinta visa už GENERAL TIRE padangų komplektą sumokėta suma.
1.8. Savaitės laimėtojas skelbiamas kiekvienos savaitės pirmadienį www.melga.lt svetainėje ir MELGA Facebook paskyroje. Skelbiant laimėtojų sąrašą nurodomas laimėtojo vardas, pirma pavardės raidė.
1.9. Prizo laimėtojas taip pat bus informuojamas apie laimėjimą registruojantis Žaidime nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu.
1.10. Vieną Kvitą/Sąskaitą galima registruoti tik vieną kartą. Jei vienas Kvito/Sąskaitos numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Kvito/Sąskaitos numeris bei jo siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.
1.11. Jeigu viename registruotame Kvite/Sąskaitoje yra daugiau nei vienas GENERAL TIRE padangų komplektas, prizo vertė yra lygi vieno didžiausios vertės įsigyto GENERAL TIRE padangų komplekto sumai.

2. Prizo įteikimas

2.1. Laimėtojui prizas įteikiamas pavedimu į laimėtojo nurodytą asmeninę banko sąskaitą. Dalyvis, dalyvaudamas Žaidime sutinka su tokiu prizo įteikimo būdu.
2.2. Su prizu susijusius mokesčius sumoka Žaidimo organizatorius.
2.3. Prieš įteikiant prizą, išrinktas laimėtojas turi el. paštu pateikti pirkimo Kvito/Sąskaitos kopiją ar nuotrauką. Laimėtojui atsisakius pateikti aukščiau nurodytą informaciją, MELGA negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos ir įteikti prizą. MELGA turi išimtinę teisę pareikalauti pateikti pirkimo Kvito originalą.
2.4.Žaidimo laimėtojas turi užpildyti žaidimo laimėtojo anketą ir pasirašytą anketą atsiųsti el. paštu reklama@melga.lt. Laimėtojo anketoje nurodomas laimėtojo vardas, pavardė, asmeninės sąskaitos, į kurią bus pervedamas laimėjimas, numeris ir, jei prizo vertė yra didesnė nei 200 eurų, asmens kodas, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu. Laimėtojui atsisakius pateikti aukščiau nurodytą informaciją, MELGA negalės įteikti prizo.
2.5. Dalyvis, pasinaudojęs teise grąžinti įsigytas prekes, negali dalyvauti Žaidime, o Laimėtojas netenka teisės į prizą, tokiu atveju prizo vertė išskaičiuojama iš grąžinamų prekių vertės.
2.6. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą el. laišką su informacija apie prizo atsiėmimo sąlygas per  5 (penkias) darbo dienas po laimėjimo paskelbimo, arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir MELGA gali jį naudoti savo nuožiūra.
2.7. MELGA nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės Dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia Dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

3. Asmens duomenys

3.1. MELGA tvarkys Dalyvių asmens duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų įteikimo, o esant Dalyvio sutikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2. Tam tikri Žaidimo laimėtojo asmens duomenys, jei būtina galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiant deklaracijas apie prizų laimėjimą, gali būti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
3.3.  Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „MELGA“, įmonės kodas 123021015, adresas Savanorių pr.151A, LT-03150 Vilnius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais dap@melga.lt
3.4. Informacija apie tai, kaip MELGA tvarkys Dalyvių asmens duomenis pateikiama žemiau:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai 1.Žaidimo vykdymas 2.Buhalterinės apskaitos vykdymas 3.Tiesioginė
rinkodara
Duomenų subjekto kategorija Dalyvis Laimėjęs dalyvis Sutikimą davęs dalyvis
Tvarkomi asmens duomenys Vardas, Pavardė, El. paštas, tel.
nr., kvito/Sąskaitos duomenys
Vardas, pavardė, El. paštas, tel. nr., Kvito/Sąskaitos duomenys, banko sąskaitos numeris, asmens kodas, informacija apie laimėtą prizą El. pašto adresas
Duomenų tvarkymo terminas iki 2020-12-31 10 metų 5 metai po
sutikimo
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis, kurios šalimi Dalyvis tampa registruodamas Kvitą/Sąskaitą Internetinėje svetainėje Teisinė prievolė Lietuvos Respublikos  gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  pagrindu Sutikimas
Duomenų pateikimo privalomumas Duomenis privaloma pateikti pagal Žaidimo taisykles, jų nepateikus, MELGA negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos ir identifikuoti laimėtojo Duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus. Sutikimas neprivalomas.

3.5. Dalyvio asmens duomenys bus teikiami MELGA pasitelktiems duomenų tvarkytojams - paslaugų teikėjams, tokiems kaip IT paslaugų teikėjai.
3.6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad MELGA leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
3.7. Dalyvis prašymus ar skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo pateikia el. paštu, adresu dap@melga.lt. MELGA dės pastangas atsakyti Dalyviui per 1 mėnesį, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius.
3.8. Dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai adresu www.vdai.lrv.lt).
3.9. Žaidimo Dalyviai, užpildydami Kvito registravimo formą Interneto svetainėje, ir Žaidimo laimėtojai, užpildydami laimėtojo anketą patvirtina, kad pateikti duomenys yra jų, jie yra teisingi ir aktualūs.
3.10. Žaidimo Dalyviams ir Žaidimo laimėtojams draudžiama pateikti kitų asmenų asmens duomenis ar pildyti Kvito/Sąskaitos registracijos formą Interneto svetainėje kito asmens vardu.

4. Baigiamosios Žaidimo taisyklės ir nuostatos:

4.1. Žaidimo dalyviai yra asmeniškai atsakingi už pirkimo Kvito/Sąskaitos išsaugojimą iki Žaidimo pabaigos bei kad Kvitas/Sąskaita nepatektų į trečiųjų asmenų rankas (kurie pasinaudoję svetimu Kvitu/Sąskaita, galėtų juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Žaidimo Dalyvio interesams). Nepateikus pirkimo Kvito/Sąskaitos, prizas nebus įteikiamas.
4.2. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo dokumento numerį, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, netikrus duomenis, ar kiti panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaka Žaidimui, ar sukelti žalą MELGA ir/ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
4.3. MELGA pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar Žaidimo taisykles bei sąlygas.
4.4. Žaidimo Dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Žaidimo Dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu Žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.
4.5. MELGA nėra atsakinga už Dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos MELGA nėra atsakinga ir negali kontroliuoti. MELGA nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar Internetinės svetainės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės ar naudojimasis Internetine svetaine.
4.6. Skundai dėl Žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikšti raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus įrodančius dokumentus ir siunčiami adresu UAB „MELGA“, įmonės kodas 123021015 , adresu: UAB „MELGA“, Savanorių pr. 151A, Vilnius 03150 arba el. paštu reklama@melga.lt.
4.7. Žaidimo taisyklės skelbiamos internetinėje svetainėje www.melga.lt
4.8. MELGA pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles arba sustabdyti Žaidimą apie tai paskelbiant internetinėje svetainėje www.melga.lt

Registracija ratų keitimui:

Registracija telefonu Kontaktai
MELGA autoservisų Kontaktai

Susijusi informacija Daugiau

Klientai ir partneriai