0 Prekė Prekės (tuščia)
Pirkinių krepšelis

Prekių nėra

Suma: 0,00 €
  • Pradinis
  • Aktualu
  • Susigrąžinkite dalį išlaidų už automobilio remonto paslaugas

Susigrąžinkite dalį išlaidų už automobilio remonto paslaugas

Susigrąžinkite dalį išlaidų už automobilio remonto paslaugas

KASMET GALITE SUSIGRĄŽINTI NET IKI 400 EUR!

SVARBI INFORMACIJA. Kad galėtumėte pasinaudoti mokesčių lengvata už autoservise suteiktas remonto paslaugas, Jums būtina turėti sąskaitą-faktūrą ar kvitą, kuriame nurodyti paslaugą gavusio asmens duomenys.


Atsiskaitydami už paslaugas MELGA autoservisuose, iš karto informuokite MELGA darbuotoją, kad Jums bus reikalinga sąskaita-faktūra (kreipiantis dėl sąskaitos-faktūros išrašymo ne pirkimo momentu, sąskaita gali būti išrašyta iki kito mėnesio 15 d. už praėjusio mėnesio kvitą. Vėliau PVM sąskaitos faktūros išrašyti galimybės nėra).

AKTUALŪS KLAUSIMAI

Informacijos šaltinis: https://www.vmi.lt/evmi/lengvojo-automobilio-remonto-darbai 

1. Ar svarbu, kas suteiks automobilio remonto paslaugas?

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

2. Kas priskiriama lengvojo automobilio remonto paslaugoms ir įtraukiama į lengvatas?

Lengvojo automobilio remonto paslaugoms priskiriamos technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusį automobilį, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių automobilio sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.
Taigi automobilio remontu laikomas: mechaninis remontas, elektros įrangos remontas, elektroninių įpurškimo sistemų remontas, kėbulo remontas, purškimas ir dažymas, automobilio dalių, sėdynių remontas, priekinių stiklų ir langų remontas, padangų ir kamerų remontas.

Lengvata netaikoma automobilio priežiūros išlaidoms. Vadinasi, nuo išlaidų tokiems darbams kaip padangų keitimas, filtrų, tepalų keitimas, antikorozinis apdorojimas, poliravimas ne automobilio remonto atveju, transporto priemonės gamintojo nenumatytos įrangos montavimas GPM grąžinamas nebus.

Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.

3. Kaip pildyti deklaraciją patyrus išlaidas už automobilio remonto paslaugas?

4. Kita aktuali informacija https://www.vmi.lt/evmi/lengvojo-automobilio-remonto-darbai

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO Į S T A T Y M A S

21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

1. Iš pajamų gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

<…>

4) sumos, sumokėtos už paties nuolatinio Lietuvos gyventojo ar jo sutuoktinio naudai atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų priežiūros paslaugas, kai šiuos darbus atlieka ir šias paslaugas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

Pastaba. 4 Punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2019, 2020, 2021 metų mokestinių laikotarpių pajamas.

<…>

3. Bendra atimamų išlaidų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, suma negali viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomi šio Įstatymo 6 straipsnio 1, 11 ir 12 dalyse nustatyti pajamų mokesčio tarifai, sumos, apskaičiuotos šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atėmus šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 21punktuose nurodytų išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 1 500 eurų, o šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų išlaidų suma – 2 000 eurų.

4. Išlaidos atimamos tik iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų apskaičiuojant pajamų mokestį už mokestinį laikotarpį pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Registruotis į autoservisą galite vienu iš pasirinktų būdų:

Registracija telefonu Kontaktai
MELGA autoservisų Kontaktai