• Pradinis
 • Informacija
 • ATGAUK 100 € pirkdamas žieminių arba universalių padangų komplektą (Akcija pasibaigusi)

ATGAUK 100 € pirkdamas žieminių arba universalių padangų komplektą (Akcija pasibaigusi)

ĮSIGYK ŽIEMINIŲ ARBA UNIVERSALIŲ PADANGŲ KOMPLEKTĄ MELGOJE

LAIMĖK IR ATGAUK 100 € !

IKI PAT LAPKRIČIO 10 d. - KIEKVIENĄ DIENĄ PO LAIMĖTOJĄ!

Kuo anksčiau - tuo šansai laimėti didesni!

Žaidimo laikotarpiu bus renkami kiekvienos dienos laimėtojai iš tą dieną užsiregistravusių Žaidimo Dalyvių.

Savaitės laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį: rugsėjo 30 d., spalio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d., lapkričio 4 d., 11 d.

LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

lapkričio 4 - lapkričio 10 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-11-04 - Irma P.
 2. 2019-11-05 - Tautvydas Š.
 3. 2019-11-06 - Kristina A.
 4. 2019-11-07 - Aurimas B.
 5. 2019-11-08 - Vida Š.
 6. 2019-11-09 - Eglė Š.
 7. 2019-11-10 - Donatas K.

spalio 28 - lapkričio 3 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-10-28 - Arvydas B.
 2. 2019-10-29 - Jonas B.
 3. 2019-10-30 - Austėja N.
 4. 2019-10-31 - Valdas L.
 5. 2019-11-01 - Andrius Š.
 6. 2019-11-02 - Rasma V.
 7. 2019-11-03 - Ramūnas T.

spalio 21 - spalio 27 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-10-21 - Rimvydas I.
 2. 2019-10-22 - Eimantas J.
 3. 2019-10-23 - Renatas J.
 4. 2019-10-24 - Dovydas J.
 5. 2019-10-25 - Aurimas N.
 6. 2019-10-26 - Laimonas V.
 7. 2019-10-27 - Sigitas B.

spalio 14 - spalio 20 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-10-14 - Andrius P.
 2. 2019-10-15 - Arūnas K.
 3. 2019-10-16 - Gintautas C.
 4. 2019-10-17 - Saulius P.
 5. 2019-10-18 - Saulius A.
 6. 2019-10-19 - Eitvilė A.
 7. 2019-10-20 - Džiugas V.

spalio 7 - spalio 13 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-10-07 - Martynas G.
 2. 2019-10-08 - Vladas V.
 3. 2019-10-09 - Kęstutis L.
 4. 2019-10-10 - Darius Š.
 5. 2019-10-11 - Paulius K.
 6. 2019-10-12 - Jūratė S.
 7. 2019-10-13 - Tomas T.

rugsėjo 30 - spalio 6 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-09-30 - Paulius B.
 2. 2019-10-01 - Žilvinas R.
 3. 2019-10-02 - Rūta R.
 4. 2019-10-03 - Eimantas S.
 5. 2019-10-04 - Dinas P.
 6. 2019-10-05 - Jurgita L.
 7. 2019-10-06 - Regina B.

rugsėjo 23-29 d. savaitės laimėtojai:

 1. 2019-09-23 - Rasa M.
 2. 2019-09-24 - Darius L.
 3. 2019-09-25 - Tomas V.
 4. 2019-09-26 - Erikas J.
 5. 2019-09-27 - Gediminas Ch.
 6. 2019-09-28 - Laima S.
 7. 2019-09-29 - Jurgita R.

Žaidimo taisyklės

1. BENDROS ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1.1. Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, perkantys padangas MELGA autoservisuose arba internetinėje parduotuvėje www.melga.lt

1.2. Žaidime nedalyvauja MELGA darbuotojai bei jų šeimos nariai.

1.3. 2019-09-23 – 2019-11-10 laikotarpiu MELGA klientas, įsigijęs žieminių arba universalių padangų komplektą (4 vnt. padangų) gali dalyvauti Žaidime ir atgauti 100 eurų sumą už įsigytas padangas.

1.4. Norėdamas dalyvauti Žaidime, klientas turi užregistruoti savo pirkinį užpildydamas specialią Žaidimo formą www.melga.lt svetainėje.

1.5. Žaidimo laikotarpiu atsitiktinumo principu bus renkami kiekvienos dienos laimėtojai iš tą dieną užsiregistravusių Žaidimo Dalyvių.

1.6. Kiekvienam Žaidimo laimėtojui bus sugrąžinta 100 eurų suma už įsigytą žieminių arba universalių padangų komplektą.

1.7. Septyni savaitės laimėtojai skelbiami kiekvienos savaitės pirmadienį www.melga.lt svetainėje ir MELGA Facebook paskyroje. Skelbiant laimėtojų sąrašą nurodomas laimėtojo vardas, pirma pavardės raidė.

1.8. Prizų laimėtojai taip pat bus informuojami apie laimėjimą registruojantis Žaidime nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu.

1.9. Vieną Kvitą/Sąskaitą galima registruoti tik vieną kartą. Jei vienas Kvito/Sąskaitos numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas Kvito/Sąskaitos numeris bei jo siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

2. PRIZO ĮTEIKIMAS

2.1. Laimėtojui prizas įteikiamas pavedimu į laimėtojo nurodytą asmeninę banko sąskaitą. Dalyvis, dalyvaudamas Žaidime sutinka su tokiu prizo įteikimo būdu.

2.2. Įteikiant prizą, laimėtojas turi el. paštu pateikti savo asmeninės sąskaitos, į kurią bus pervedamas 100 eurų laimėjimas, numerį ir pirkimo Kvito/Sąskaitos kopiją ar nuotrauką.   Laimėtojui atsisakius pateikti aukščiau nurodytą informaciją, MELGA negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos ir įteikti prizą.

2.3. Dalyvis, pasinaudojęs teise grąžinti įsigytas prekes,  negali dalyvauti Žaidime, o Laimėtojas netenka teisės į prizą, tokiu atveju prizo vertė išskaičiuojama iš grąžinamų prekių vertės.

2.4. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą el. laišką su informacija apie prizo atsiėmimo sąlygas per  5 (penkias) darbo dienas po laimėjimo paskelbimo, arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir MELGA gali jį naudoti savo nuožiūra.

2.5. MELGA turi išimtinę teisę pareikalauti pateikti pirkimo Kvito originalą.

2.6. MELGA nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės Dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia Dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

3. ASMENS DUOMENYS

3.1. MELGA tvarkys Dalyvių asmens duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų įteikimo, o esant Dalyvio sutikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „MELGA“, įmonės kodas 123021015, adresas Savanorių pr.151A, LT-03150 Vilnius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais dap@melga.lt

3.3. Informacija apie tai, kaip MELGA tvarkys Dalyvių asmens duomenis pateikiama žemiau:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Duomenų subjekto kategorija

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų pateikimo privalomumas

Žaidimo vykdymas

Dalyvis

Vardas, Pavardė, El. paštas, tel. nr., Kvito/Sąskaitos duomenys

iki 2019-12-31

Sutartis, kurios šalimi Dalyvis tampa registruodamas Kvitą/Sąskaitą Internetinėje svetainėje

Duomenis privaloma pateikti pagal Žaidimo taisykles, jų nepateikus, MELGA negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos ir identifikuoti laimėtojo

Buhalterinės apskaitos vykdymas

Laimėjęs dalyvis

Vardas, pavardė, El. paštas, tel. nr., Kvito/Sąskaitos duomenys, banko sąskaitos numeris, informacija apie laimėtą prizą

10 metų

Teisinė prievolė

Duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.

Tiesioginė rinkodara

Sutikimą davęs Dalyvis

El. pašto adresas

5 metai po sutikimo

Sutikimas

Sutikimas neprivalomas

 

3.4. Dalyvio asmens duomenys bus teikiami MELGA pasitelktiems duomenų tvarkytojams -paslaugų teikėjams, tokiems kaip IT paslaugų teikėjai.

3.5. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad MELGA leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

3.6. Dalyvis prašymus ar skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo pateikia el. paštu, adresu dap@melga.lt. MELGA dės pastangas atsakyti Dalyviui per 1 mėnesį, bet ne vėliau nei per 2 mėnesius.

3.7. Dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai adresu www.vdai.lrv.lt).

3.8. Žaidimo Dalyviai, užpildydami Kvito registravimo formą Interneto svetainėje, patvirtina, kad suvesti duomenys yra jų, jie yra teisingi ir aktualūs.

3.9. Žaidimo Dalyviams ir žaidimo laimėtojams draudžiama pateikti kitų asmenų asmens duomenis ar pildyti Kvito/Sąskaitos registracijos formą Interneto svetainėje kito asmens vardu.

4. BAIGIAMOSIOS ŽAIDIMO TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

4.1. Žaidimo dalyviai yra asmeniškai atsakingi už pirkimo Kvito/Sąskaitos išsaugojimą iki Žaidimo pabaigos bei kad Kvitas/Sąskaita nepatektų į trečiųjų asmenų rankas (kurie pasinaudoję svetimu Kvitu/Sąskaita, galėtų juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Žaidimo Dalyvio interesams). Nepateikus pirkimo Kvito/Sąskaitos, prizas nebus įteikiamas.

4.2. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo dokumento numerį, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, netikrus duomenis, ar kiti panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaka Žaidimui, ar sukelti žalą MELGA ir/ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

4.3. MELGA pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar Žaidimo taisykles bei sąlygas.

4.4. Žaidimo Dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Žaidimo Dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu Žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.

4.5. MELGA nėra atsakinga už Dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos MELGA nėra atsakinga ir negali kontroliuoti. MELGA nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar Internetinės svetainės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės ar naudojimasis Internetine svetaine.

4.6. Žaidimo organizatorius UAB „MELGA“.

4.7. Skundai dėl Žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikšti raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus įrodančius dokumentus ir siunčiami adresu UAB „MELGA“, įmonės kodas 123021015 , adresu: UAB „MELGA“, Savanorių pr. 151A, Vilnius 03150 arba el. paštu reklama@melga.lt.

4.8. Žaidimo taisyklės skelbiamos internetinėje svetainėje www.melga.lt

4.9. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles arba sustabdyti Žaidimą apie tai paskelbiant internetinėje svetainėje www.melga.lt

ĮSIGYK ŽIEMINIŲ ARBA UNIVERSALIŲ PADANGŲ KOMPLEKTĄ MELGOJE

Klientų atsiliepimai Palikti atsiliepimą

Klientai ir partneriai