0 Prekė Prekės (tuščia)
Pirkinių krepšelis

Prekių nėra

Suma: 0,00 €
  • Pradinis
  • Informacija
  • Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo-pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi MELGA.LT parduotuve internete https://www.melga.lt (toliau – MELGA.LT, e-parduotuvė) sąlygas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai MELGA.LT klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka MELGA.LT siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi MELGA.LT parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.3.MELGA.LT parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „MELGA“, buveinės adresas: Savanorių pr.151A, Vilnius, juridinio asmens kodas 123021015, PVM mokėtojo kodas LT230210113.

1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekes MELGA.LT parduotuvėje internete.  Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo MELGA.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą MELGA.LT parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.6. MELGA.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

II. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti MELGA.LT parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę,telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtoją kodą.

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, MELGA.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, MELGA.LT laiko jį Pirkėju.      

2.4.  Pirkėjas e–parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia MELGA.LT teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis MELGA.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. MELGA.LT yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojamiidentifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis MELGA.LT parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir šių Taisyklių priede aprašyta  „Privatumo politika“. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje joje numatyta tvarka, siųsdamas informaciją el. paštu pagalba@melga.lt

III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes MELGA.LT e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pristatymo kaina neįskaičiuota ir nurodoma atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

3.2. MELGA.L turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas.

3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir MELGA.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis“ ir „Privatumo politika“.), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

3.4.  Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą MELGA.LT informuoja, išsiųsdama užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Tuo atveju, kai prekių likutis sandėliuose ribotas ir/arba prekės užsakomos iš gamintojo sandėlių, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir MELGA.LT laikoma sudaryta, kai Pirkėjas apmoka pinigus pervedant į MELGA.LT nurodytą banko sąskaitą.

3.5. Prieš įsigyjant prekes ar paslaugas MELGA.LT, vartotojas turi galimybę įsidėti jas į prekių krepšelį. Kai prekės ar paslaugos įdėtos į prekių krepšelį, vartotojas gali jas įsigyti. Autoserviso paslaugų registraciją vartotojas gali atlikti MELGA.LT pasirinkdamas paslaugas, autoservisą ir rezervuodamas pageidaujamą laiką. Jeigu vartotojas iki galo neužbaigia pirkimo ar autoserviso paslaugų rezervacijos žingsnių, MELGA.LT primena apie krepšelyje paliktas prekes ar nebaigtą rezervacijos procesą elektroniniu paštu. Priminimas apie paliktą prekių krepšelį ar rezervaciją yra skirtas priminti apie būtinus veiksmus, kurių vartotojas turi imtis, kad užbaigtų pirkimą ir nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

3.6.  Jeigu Pirkėjas per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo neapmoka pagal pateiktus mokėjimo nurodymus (rekvizitus) arba pasirinkus apmokėjimo grynais būdą atsiimant prekes  iš MELGA autoserviso/padalinio, per  3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai MELGA.LT informavo pirkėją, kad prekės yra paruoštos atsiėmimui, neatvyksta apmokėti ir atsiimti prekių, MELGA.LT turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

3.7. MELGA.LT elektroninėje parduotuvėje paieška "pagal automobilį" yra tik informacinio pobūdžio, kuri gali turėti netikslumų. Už pasirinktų prekes savybių ar išmatavimų tinkamumą konkrečiam automobiliui atsako Pirkėjas.

 

IV.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MELGA.LT šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes MELGA autoservise/padalinyje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame MELGA autoservise/padalinyje per Taisyklėse nurodytus terminus. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

4.6. Prieš montuojant įsigytas prekes, pirkėjas privalo įsitikinti, kad prekės tinka konkrečiam automobiliui. Montuotos, naudotos ar kitaip pažeistos prekės atgal nepriimamos ir pinigai negrąžinami.

 

V. MELGA.LT TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. MELGA.LT turi teisę sustabdyti ar nutraukti MELGA.LT veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėr priimami.

5.2. MELGA.LT turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per nurodytą terminą.

5.3. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6.1.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, MELGA.LT iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. MELGA.LT turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei MELGA.LT nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia MELGA.LT prašomos informacijos nurodytu terminu.

5.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, MELGA.LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

5.5. MELGA.LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e – parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.6. MELGA.LT įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.7. MELGA.LT įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Taisyklių numatytomis sąlygomis MELGA.LT įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

5.9. Jeigu MELGA.LT negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo dėl to, kad sandėlyje nėra Pirkėjo įsigytų prekių, MELGA.LT įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus priimti pasiūlytos prekės, MELGA.LT įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 d. d. grąžinti sumokėtus pinigus (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas), tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis.

VI. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI

6.1.  Už prekes galima atsiskaityti:

6.1.1. naudojant  internetinės bankininkystės sistemas užsakymo pateikimo momentu;

6.1.2. išankstiniu banko pavedimu apmokant per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo ir pateikiant informaciją apie apmokėjimą el. paštu pagalba@melga.lt 

6.1.3. grynaisiais pinigais kurjeriui pristačius prekę arba atsiimant prekes iš MELGA autoserviso (padalinio).

6.2. Jeigu sąskaitą apmoka ne Pirkėjas, o kitas asmuo arba įmonė, Pirkėjas privalo įrašyti mokėtojo duomenis užsakymo formos pastabose, o mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirties lauke įrašomi Pirkėjo duomenys bei užsakymo numeris.

 

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Užsakymo metu Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš pristatymo būdų. Prekių pristatymo terminai ir kaina nurodyta čia.

7.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

7.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą;

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas negali priimti prekių pats, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti MELGA.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

7.2.3 Prekes pristato MELGA.LT įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai;

7.2.4. Prekės pristatymo metu kartu su MELGA.LT įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi apie tai pažymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad prekė perduota tinkamos būklės. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų Pirkėjas turi apie tai nedelsiant informuoti MELGA.LT.

7.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą MELGA.LT autoservise/padalinyje:

7.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 tris) dienas po to, kai MELGA.LT informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

7.3.2. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių per 3 (tris) darbo dienas), kai buvo pasirinktas apmokėjimo būdas grynaisiais pinigais, MELGA.LT turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą;

7.3.3. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių per 3 (tris) darbo dienas), kai užsakymas buvo apmokėtas, už kiekvieną paskesnę prekės saugojimo dieną iki jos atsiėmimo iš Pirkėjo bus imamas prekės saugojimo mokestis (2 proc. nuo prekės vertės už kiekvieną saugojimo dieną, tačiau iš viso ne daugiau kaip  15 € (penkiolika eurų). Jeigu Pirkėjas neatsiima apmokėtų prekių ilgiau kaip 30 dienų, MELGA.LT atsiunčia Pirkėjui įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 (septynias) dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui neatvykus atsiimti prekių per nurodytą laikotarpį, MELGA.LT nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Pirkėjo sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali viršyti 15 € (penkiolika eurų), o likusią pinigų sumą grąžina Pirkėjui.

7.3.4. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu prekes atsiima kitas asmuo, Pirkėjas privalo atsiųsti prekes atsiimančio asmens duomenis el. paštu  pagalba@melga.lt. Perdavus prekes remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti MELGA.LT pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

7.3.5. Prekių atsiėmimo MELGA autoservise (padalinyje) metu Pirkėjui perduodama jo užsakyta prekė su originalia pakuote (jeigu prekė pakuojama).

7.3.6. Prekių atsiėmimo metu kartu su MELGA.LT darbuotoju Pirkėjas privalo patikrinti prekės kiekį, komplektaciją.  Pirkėjui pasirašius prekės perdavimo – priėmimo dokumentą (sąskaitą), laikoma, kad prekė perduota tinkamai, jokių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

7.3.7. Jeigu MELGA.LT autoservise/padalinyje nėra galimybių perkamų prekių apžiūrėti, išbandyti, kitaip patikrinti jų kokybės. Šiuo atveju laikoma, kad prekių pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu.  

7.4. MELGA.LT pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasi prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo MELGA.LT nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, MELGA.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei MELGA.LT nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties.

7.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

8.2. MELGA.LT  parduodamoms padangoms suteikiama kokybės garantija:

8.2.1. Garantija įsigalioja nuo padangų perdavimo datos.

8.2.2. Garantinis laikotarpis naujoms padangoms – 12 mėn. Jeigu prekių trūkumai nustatyti pasibaigus garantiniam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo prekės perdavimo dienos, MELGA.LT atsako už prekės trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekės perdavimo arba dėl iki prekės perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako MELGA.LT.

8.2.3. Garantijos laikotarpis gali keistis, priklausomai nuo atskiro padangų gamintojo taikomų garantinių sąlygų.

8.2.4. Garantija suteikiama nuo gamyklinių defektų (gamyklinio broko).

8.2.5.Gamyklinis defektas nustatomas pagal atskirus kiekvieno padangų gamintojo kriterijus.

8.2.6. MELGA.LT neatsako už defektus, kurie atsirado dėl:

- padangos neteisingo saugojimo;

- padangos cheminio ir mechaninio pažeidimo;
- neteisingo ratlankio dydžio ir tipo naudojimo;
- nešvaraus, deformuoto ratlankio naudojimo;
- netinkamo padangos ir kameros dydžio naudojimo;
- neteisingo ir nekvalifikuoto padangos sumontavimo;
- neteisingo padangos sumontavimo pažeidžiant padangos geometrinę padėtį;
- neteisingo padangos vidinio slėgio palaikymo;
- padangos naudojimo nusitrynus protektoriaus piešiniui;
- padangos naudojimo gamintojo rekomendacijoms neatitinkančiam automobiliui;
- netvarkingos automobilio važiuoklės;
- garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai;
- garantija netaikoma padangos ridai;
- kitų priežasčių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė vartotojas, ir kurias nustato kiekvienas gamintojas atskirai.

8.2.7. Grąžindami prekę privaloma pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą). Nepateikus čekio ar sąskaitos faktūros garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.

8.2.8. MELGA.LT turi teisę padangą (-as) laikyti 14 dienų, kol gamintojas duos atsakymą dėl galimo padangos broko. Jei gamintojas nepripažįsta gamybos broko, padanga grąžinama Pirkėjui.

8.2.9. Jei pripažįstamas gamybos brokas, MELGA.LT įsipareigoja pasiimti tokias padangas ir jas pakeisti naujomis, jei tuo metu įmonė tokių padangų nebeturi, pakeisti analogiškomis padangomis arba grąžinti Pirkėjui už padangą (-as) sumokėtus pinigus.

8.2.10. Pirkėjas gali kreiptis dėl netinkamos prekių kokybės tel. +370 633 85451, el. paštu  pagalba@melga.ltarba adresu UAB “Melga“ Savanorių pr.151A, LT-03150 Vilnius.

 

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, grąžindamas prekes ir pranešdamas MELGA.LT apie tai raštu el. paštu pagalba@melga.lt per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

9.2. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 nutarimu patvirtintų “Mažmeninės prekybos taisyklių” 2014 m. liepos 27 d. redakcija. 

9.3. Grąžinamos prekės privalo būti nenaudotos, nepažeistos, pilnai sukomplektuotos. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautas prekes, nevertinami kaip esminiai prekių išvaizdos pakeitimai.

9.4. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: prekės sugadintos, panaudotos ar iš esmės pasikeitė prekių išvaizda.

 

X. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis internetine parduotuve MELGA.LT vykdoma MELGA.LT internetinėje parduotuvėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas komunikaciją susijusią su prekėmis vykdo kitais būdais, MELGA.LT neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

10.2. MELGA.LT šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia MELGA.LT elektroninio pašto adresu pagalba@melga.lt

11.2. MELGA.LT visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

11.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su MELGA.LT iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į MELGA.LT, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, MELGA.LT neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina MELGA.LT atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt  arba faksu (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.  Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

Klientų atsiliepimai Palikti atsiliepimą